سلام علی آل يس السلام عليک يا داعی الله و ربانی آياته السلام عليک يا باب الله و ديان دينه السلام عليک يا خليفه الله و ناصر حقه السلام عليک ...
سلام دوستان امروز صبح جمعه است و حضرت شاد هستند تا غروب آيا اين غروب آخرين غروب غصه حضرت می شود؟!! نمی دانم فقط می دانم که جمعه صبح حضرت شادند و غروب ها دلگير از اين که چرا ما که ادعای دوستی داريم به يادشان نبوديم در صبح جمعه ندبه نکرديم سلام نداديم و دعايی نخوانديم
دوستان عزيز بيائيد صبح های جمعه برای پدر مهربانمان دعا بخوانيم و امر فرجش را از خداوند بخواهيم انشاالله
چه روزها که يک به يک غروب شد نيامدی
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نيامدی
خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
از ابتدای هفته ام در انتظار جمعه ام
صبح نه ظهر نه غروب شد نیامدی

به امید ظهور و عصر طلایی ظهور

/ 0 نظر / 11 بازدید