◄مربيّان شيخ 

جناب شيخ هر چند از دانستني هاي رسمي حوزه و دانشگاه بي بهره بود ولي محضر برخي از بزرگان ، علم و معرفت و معنويت را درك كرده بود . كساني همچون آيت الله محمد علي شاه آبادي ، استاد امام خميني (ره) ، مرحوم آيت الله ميرزا محمد تقي بافقي ، مرحوم آيت الله ميرزا جمال اصفهاني سمت استادي وي را داشتند . همچنين جناب شيخ از درس هاي دو عالم بزرگوار : آقا سيد علي مفسّر و سيد علي غروي ـ مفسّر و امام جماعت مسجدي در محل سلسبيل تهران ـ استفاده مي كرد .

ايشان در نتيجه همين تحصيلات غير رسمي ، با قرآن كريم و احاديث اسلامي كاملاً آشنا شده و در مجالسي كه برپا مي داشت ، قرآن و احاديث و ادعيه را ترجمه و تفسير مي كرد و معاني لطيف از آنها ارائه مي نمود كه ديگران كمتر به آن توجه مي كردند .

خود ايشان مي فرمود : « من استاد نداشتم ولي در جلسات مرحوم شيخ محمد تقي بافقي كه شب ها در صحن مطهر حضرت عبدالعظيم (ع) برگزار مي شد و ايشان سخنراني مي كرد شركت مي كردم . او اهل باطن بود . يك شب در مجلس نگاهي به من كرد و گفت : « حتماً به جايي خواهي رسيد .»

پيوسته شيخ رجبعلي خياط (نكوگويان) به شاگردانش تاكيد مي كرد :

« اگر كسي براي خدا كار كند چشم و گوش قلب او باز مي شود . »

هميشه از ملاقات با خدا ترس و واهمه داشت و مي فرمود :

« خدا خود ترس ندارد ولي اگر او ما را نپسندد و كارهاي ما مورد قبولش نشود چه خاكي بر سر كنيم ؟»

درنگ در زواياي زندگي شيخ روشنگر اين حقيقت است كه وي با رياضت و درويشي به اين مقام و منزلت نائل نشده و در تعليمات خود هم هرگز به اين امور سفارش نكرده ، بلكه آنچه او را بدين جايگاه رسانده و منزلت بخشيده است مداومت وي بر سركوبي نفس و پايداري در برابر خواهش ها و آرزوهاي دور و دست نيافتني بشر است . آرزوهائي كه هر چه بيشتر برآورده شود گسترده اي فزون تر را مي طلبد .

شيخ بعد از سال ها خدمت در راه مكتب و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام بعد از گذشت 79 بهار از زندگي پربركتش در اين دنياي فاني سرانجام در روز دهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهل هجري شمسي در تهران ديده فروبست و به خاطره ها پيوست .

راهش پر رهرو و يادش گرامي باد .

► 
◄پي نوشت ها 

1ـ منظور ، حجاب نفس و تاريكي باطن مي باشد .

2ـ ربيع الابرار : 2/535 .

3ـ ميزان الحكمه : 2/1628/1182/5478 .

4ـ ميزان الحكمه : 5/2060 .

5ـ ميزان الحكمه : 5/2058 .

6- ميزان الحكمه : 5/2058 .

7ـ ميزان الحكمه : 13/6306 .

8ـ خودخواهي و خودمحوري .

► 
◄فهرست منابع و مآخذ 

كيمياي محبّت ، تاليف : محمدي ري شهري .

2ـ تنديس اخلاص ، انتشارات دارالحديث .

3ـ شرح حالي از شيخ رجبعلي خياط ( زندگي سيره و وفات ) ، گردآوري جمعي از ارادتمندان .

4ـ مصاحبه با يكي از اقوام شيخ ، سعيد واعظي .

► 
/ 0 نظر / 10 بازدید