ايام شهادت حضرت فاطمه الزهرا

وقتی بوی اين ايام می ياد آدم ياد مظلوميت می افتد ياد اين می افته که چقدر اين خاندان مظلوم بودند ياد اين می افته که همه اين کارها را اعم از آتش زدن سيلی زدن ريسمان کشدن و ... همه کار مسلمانان نا مسلمان بوده و واقعا....
نمی دونم وحدت چی را ميگه ولی آيا شما می تونيد با دشمن هايی به اين بزرگی وحدت داشته باشيد؟!!!!
نمی دونم

/ 0 نظر / 7 بازدید