امسال چه سالي بود؟!؟!؟

امسال سالي بود كه نيمه شعبانش جمعه و شبش را به احيا گذرانديم به اميد صبحش. به اميد صبحش كه ديگر بخوانيم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از ابتداي هفته‌ام در انتظار جمعه‌ام

صبح بله بله آقاي ما آمد مولاي ما آمد صاحب ما آمد....

اما چه بگويم از اين رو سياهي كه جمعه‌اي به آن ارزش آمد و رفت و ما باز هم خالص نبوديم باز هم يك دل نبوديم و باز هم ....

امسال چه سالي است؟!؟! خدايا

ديشب شب احيا بود شب شهادت مولايمان اميرالمومنين عليه السلام ديشب را به احيا گذرانديم به اميد صبحش هنوز تا اذان صبح ساعتي باقي است. ديشب دعا كرديم ضجه زديم ناله كرديم فغان نموديم به اين اميد كه لايق درگاه دوست باشيم به اميد كه خالص شده باشيم و بي ريا و يك دل نمي دانم آيا اين جمعه، آدينه موعود است يا باز هم....

خدايا خداوندا ما مي دانيم كه لايق خاك بودن درگاهش هم نيستيم ما ميدانيم كه از طرف او محبت به ما رسيده و از ما به او زحمت ما ميدانيم و مي دانيم اما خدايا خداوندا پروردگارا چه كار كنيم كه دوستش داريم چه كار كنيم كه خودت تار و پود وجودمان را با مهرش پيوند داده‌اي؟ خدايا خودت كمك كن كه خالص شويم و بي ريا و لياقت خدمتگزاري آستانش را پيدا كنيم....

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید