راستي يادم رفت ساعت نمايشگاه را بنويسم
براي خانم ها صبح ها از ساعت ۹ تا ۱ و آقايان بعدازظهر ها از ساعت ۳ تا ۶ اين نمايشگاه تا تاريخ چهارشنبه۳۰ مهر برقرار است.

/ 0 نظر / 3 بازدید